page_banner

Продукциялар

AXS сериясындагы бурчтук байланыш ролик подшипниктери
Белги Масса м Өлчөмдөр Байланыш бурчу Подшипник шакекчелерин борборлоштуруу Негизги жүк рейтингдери
=g d D H Сабырдуулук a(°) шахтада да Сабырдуулук турак-жайда Да Сабырдуулук дын.Ка Н стат.С0а Н дын.Cr Н стат.Ц0р Н
AXS0816 3 8 16 3 +0,26дан +0,06га чейин 45 8 -0,15тен 0,05ке чейин 16.3 +0,05тен +0,15ке чейин 3,600 6,300 1,510 1,270
AXS1220 3 12 20 3 –0,24 – 0,44 60 12.2 -0,15тен 0,05ке чейин 20.2 +0,05тен +0,15ке чейин 3,400 7,800
AXS2034 16 20 34 5 –0,1ден –0,2ге чейин 60 20.2 -0,15тен 0,05ке чейин 34.2 +0,05тен +0,15ке чейин 9 800 25 000
AXS3550 27 35 50 6 –0,1ден –0,3кө чейин 60 35.2 -0,2ден -0,1ге чейин 49.2 +0,1ден +0,2ге чейин 18 200 52 000
AXS4558 35 45 58 6 –0,1ден –0,3кө чейин 45 45 -0,2ден -0,1ге чейин 58 +0,1ден +0,2ге чейин 18 200 56 000 7,600 11,200
AXS6074 36 60 74 5 -0,6дан 0гө чейин 60 60 -0,2ден -0,1ге чейин 74 +0,1ден +0,2ге чейин 15,600 62 000
AXS8599 60 85 99 6 -0,5тен 0гө чейин 60 85 -0,2ден -0,1ге чейин 99 +0,1ден +0,2ге чейин 26,500 109 000
AXS100115 70 101 115 6 -0,5тен 0гө чейин 60 101.2 -0,2ден -0,1ге чейин 114.8 +0,1ден +0,2ге чейин 30,500 139 000
AXS115129 65 115 129 5 -0,5тен 0гө чейин 60 115 -0,25тен -0,15ке чейин 129 +0,15тен +0,25ке чейин 21,600 115 000
AXS120134 80 120 134 6 -0,5тен 0гө чейин 60 120 -0,25тен -0,15ке чейин 134 +0,15тен +0,25ке чейин 31 500 152 000
AXS140154 90 140 154 6 -0,3төн 0гө чейин 60 140.2 -0,25тен -0,15ке чейин 153.8 +0,15тен +0,25ке чейин 36 000 190 000
AXS145169 267 145 169 7.4 -0,4төн +0,1ге чейин 45 145 -0,4төн -0,15ке чейин 169 +0,15тен +0,25ке чейин 76 000 400 000 31 500 80 000
AXS150164 100 150 164 6 -0,5тен 0гө чейин 60 150 -0,25тен -0,15ке чейин 164 +0,15тен +0,25ке чейин 35,500 190 000
AXS160180 168 160 180 6 -0,2ден 0гө чейин 60 160 -0,25тен -0,15ке чейин 180 +0,15тен +0,25ке чейин 68 000 405 000
AXS175200 300 175 199 7.4 -0,4төн +0,1ге чейин 45 175 -0,25тен -0,15ке чейин 199 +0,15тен +0,25ке чейин 84 000 480 000 34,500 96 000